لیست برخی از شرکت های فرانسوی صادر کننده و وارد کننده کالا و خدمات