مارس 5, 2013

پروسه انجام معاملات هموطنان عراقی وچگونگی اخذ مدارک ومجوزهای لازم جهت صادرات

مارس 5, 2013

لیست کالاهای ممنوع الصادرات از عراق به دیگر کشورها

مارس 5, 2013

لیست مواد ممنوع الواردات به عراق

مارس 5, 2013

اولین نمایشگاه در این محل در سال ۱۹۵۶ میلادی بنام نمایشگاه بین المللی صنعت وکشاورزی برگزار گردید

مارس 5, 2013

پروسه انجام معاملات شرکتهای تجاری وصنعتی و هموطنان عراقی شرکت کننده در نمایشگاههای اختصاصی بغداد

مارس 5, 2013

کسانی که تمایل به مشارکت در نمایشگاه بین المللی بغداد را دارند و عرب یا خارجی می باشند بایستی پروسه ذ