حجم مبادلات تجاری عراق با جهان وایران

ژوئن 17, 2015

وضعیت مبادلات تجاری ایران وعراق در سال ۱۳۹۳ ه.ش و دو ماهه اول سال ۱۳۹۴ ه.ش

ژوئن 24, 2014

امار صادرات و واردات به /از جمهوری عراق در سال ۲۰۱۳ میلادی -۱۳۹۲ ه.ش

فوریه 25, 2014

بررسی صادرات کاشی وسرامیک ایران به عراق در سال ۱۳۹۲ ه.ش

فوریه 25, 2014

امار صادرات وواردات به/از عراق در سال ۱۳۹۲

می 27, 2013

جدول حجم مبادلات تجاری عراق با جهان طی۶ سال اخیر