گزارش بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات ایمنی و امنیتی (۲۸-۳۱ مارس ۲۰۱۶) واقع در کاخ همایش ها

[embeddoc url=”https://m-ghorbanifaraz.ir/wp-content/uploads/2016/06/بازدید-از-نمایشگاه-بین-المللی-تجهیزات-وخدمات-ایمنی-وامنیتی.pdf” download=”all”]

بیشتر بخوانید