گزارش بازدید از شرکت آفشور تولید کننده صفحات و مودول های انرژی خورشیدی IFRISOL-استان سوسه -شهرک صنعتی نفیضه در مورخ ۶۱۱۱۳۹۶ برابر با ۲۶۰۱۲۰۱۸

[embeddoc url=”https://m-ghorbanifaraz.ir/wp-content/uploads/2018/02/oooouoeo-oo-oouo-ocu_ouo-ouuuoeo-uuuou-ouu_o_oo-u-uuouu-uouoe-ououuoe-ouoouoeouoe-ifrisol-oooou-ouou-ouou-ouuoouoe-uu_uoeou-oo-uuoo-6111396-ooooo-oo-26012018.pdf” download=”all” text=”دانلود فایل PDF”]

بیشتر بخوانید

دستور العمل های نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری در کشور تونس

[embeddoc url=”https://m-ghorbanifaraz.ir/wp-content/uploads/2018/02/العمل-های-نمایشگاه-ها-و-رویدادهای-تجاری-در-کشور-تونس.pdf” download=”all” text=”دانلود فایل PDF”]

بیشتر بخوانید