آمار تجارت خارجه فرانسه با دیگر کشور ها و اتحادیه اروپا در نگاه ارقام در سال ۲۰۱۸

۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید