امار 1393 و1394 صادرات وواردات ایران وعراق

ژوئن 17, 2015

وضعیت مبادلات تجاری ایران وعراق در سال ۱۳۹۳ ه.ش و دو ماهه اول سال ۱۳۹۴ ه.ش

 صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عراق در سال ۱۳۹۳ ه.ش.۶۱۳۱۷۱۰۶۶۹ دلار  وواردات ایران از عراق در همین سال۶۰۳۶۹۷۱۷ دلار امریکا است . صادرات کالاهای غیر نفتی […]