وضعیت مبادلات تجاری ایران وعراق در سال ۱۳۹۳ ه.ش و دو ماهه اول سال ۱۳۹۴ ه.ش

 صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عراق در سال ۱۳۹۳ ه.ش.۶۱۳۱۷۱۰۶۶۹ دلار  وواردات ایران از عراق در همین سال۶۰۳۶۹۷۱۷ دلار امریکا

ادامه مطلب