اکتبر 2, 2013

قانون سرمایه گذاری خارجی در عراق مصوب سال ۲۰۰۳ میلادی توسط حکومت ائتلاف موقت مستر برمر منصوب از طرف ایالات متحده امریکا

        قانون الاستثمار الاجنبی ۲۰۱۳-۰۸-۰۳  امر سلطه الائتلاف المؤقته رقم ۳۹ .. الاستثمار الاجنبی  وفقا لصلاحیاتی کمدیر اداری لسلطه الائتلاف المؤقته ، وانسجاما مع […]
اکتبر 2, 2013

قانون سرمایه گذاری در عراق شماره سیزده مصوب ۲۰۰۶ میلادی

تفاصیل الخبر قانون الاستثمار رقم ۱۳ لسنه ۲۰۰۶ ۲۰۱۳-۰۸-۰۳      بسم الله الرحمن الرحیم                  قانون الاستثمار رقم […]
اکتبر 2, 2013

قانون سرمایه گذاری در عراق سال ۲۰۰۶ میلادی وتغییرات بعدی ان

قانون التعدیل الأول لقانون الاستثمار رقم (۱۳) لسنه ۲۰۰۶ ۲۰۱۳-۰۸-۰۳  قانون التعدیل الأول لقانون الاستثمار رقم (۱۳) لسنه ۲۰۰۶  الثلاثاء ۱۳ تشرین الاول ۲۰۰۹    باسم […]
ژوئن 29, 2013

قانون ثبت شرکت در عراق بزبان انگلیسی

aMINISTRY OF TRADE MINISTERIAL INSTRUCTION NO. 196 DATED MARCH 15, 2004 The Registration of Companies Section I Introduction: The Right to Register a Business Entity ۱٫ […]