باسمه تعالی

وزیر عمران و مسکن عراق محمد دراجی بیان داشت: عراق آینده ،انقلابی عمرانی در برابر خود خواهد داشت.

 وی در خلال کنفرانس، با شرکتهای بریطانیایی خاص در زمینه مشاوره مهندسی در مرکز این وزارتخانه گفت: بودجه عراق در حال افزایش مستمر است و این بمعنای وجود پروژه های بزرگ در عراق است که در کل این کشور به اجرا درخواهد آمد . این پروژه ها نیاز به شرکتهای مشاوره ای بین المللی هوشمند دارد

که بتواند کلیه موانع را پشت سر بگذارد و عراق به این شرکتها در زمینه تصمیم گیری و بکارگیری فنون جدید در زمینه ساختمان و امور مهندسی نیاز دارد تا بتواند به عمران و بازسازی کشور که در اثر جنگهای پی در پی و تحرم اقتصادی که بر کشور گذشت ، فائق آید.

وزیر مسکن عراق اضافه نمود که : مشکل بزرگ این پروژه ها در عراق ناشی از عدم کفایت پیمانکاران و عدم کفایت اشراف و برنامه ریزی آنهاست و شرکتهای مشاور مهندسی وفنی خارجی در زمینه امور مهندسی و فنی می توانند به شرکتهای داخلی در عراق کمک نمایند تا آنها تجربه های بیشتری در این زمینه کسب نمایند ،وی توضیح داد که آنچه که به امور مشاوره فنی از کل قیمت پروژه ها اختصاص دارد ۴% مبلغ کل آن می باشد.

دراین رابطه کارشناسان امو رتجاری عراق اعلام کردند: این فرصت بسیار خوبی است برای شرکتهای هوشمند و متخصص ایرانی خصوصا در زمینه های خدمات فنی ومهندسی است که بتوانند سهمی از این پروژه ها را در بازار عراق به خود اختصاص دهند و این امر نیز به دیپلماسی تجاری فعال از جانب شرکتهای حقیقی و حقوقی ایرانی دارد.     

۲۰۱۲/۹/۲۷  -تدوین خبر-قربانی فراز-           

 

 

مطالب مرتبط