سپتامبر 25, 2014

(LE GAULLISME ET NEO -GAULLISME SON AVIS SUR L,EUROPE ET LEUR POSITION A L,EGARD DE LA R.I D,IRAN (ENTRE 1986-1988

سپتامبر 20, 2014

نمایشگاه مجازی صنایع جمهوری تونس

سپتامبر 6, 2014

آژانس ارتقاء صنایع و ابداعات واختراعات جمهوری تونس

سپتامبر 6, 2014

نمایشگاههای بین المللی تونس در سال ۲۰۱۴ میلادی

آگوست 2, 2014

سیاست داخلی جمهوری تونس

جولای 10, 2014

اطلاعات کلی اقتصادی -تجاری جمهوری تونس

جولای 10, 2014

اطلاعات کلی سیاسی-اقتصادی جمهوری تونس

ژوئن 24, 2014

امار صادرات و واردات به /از جمهوری عراق در سال ۲۰۱۳ میلادی -۱۳۹۲ ه.ش

ژوئن 11, 2014

سمینار آشنایی با صنعت انرژی اقلیم کردستان عراق ۳۰ مهر لغایت ۲ آبان ۱۳۹۳ در استان اربیل