جولای 12, 2019

رویکرد اتحادیه اروپا در حسابرسی ها و بازرسی های بهداشت و بهداشت نباتی (SPS) در کشورهای غیراروپایی

جولای 12, 2019

منطقه‌ای‌سازی‌در‌تجارت: تجربه‌ اتحادیه‌اروپا

پیوندهای‌تجاری‌جهانی‌اتحادیه‌ اروپا‌ ضروری‌اند؛• گوشت‌ قرمز‌و‌ گوشت‌ طیور‌ ۱۴میلیارد‌ یورو‌۲۰۱۶• تجارب‌ بین‌کشورهای‌عضو‌اتحادیه‌ اروپا‌ بیشتر‌استگوشت‌ قرمز‌و‌ گوشت‌ طیور‌ ۷۰میلیارد‌ یورو‌۲۰۱۶• اتحادیه‌ اروپا‌ مهم‌ ترین‌ شریک‌ تجاری‌ خود‌ است‌ […]
جولای 12, 2019

استانداردهای بین‌المللی برای تجارت امن و پایدار محصولات حیوانی RASFF

استانداردهای بین‌المللی برای تجارت امن و پایدار محصولات حیوانی RASFF پروفسور پاتریک دبویسر
جولای 12, 2019

تعیین هویت و قابلیت ردگیری در اتحادیه اروپا تهران، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آبان ۱۳۹۷)

تعیین هویت و قابلیت ردگیری در اتحادیه اروپا تهران، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آبان ۱۳۹۷) سمینار صادرات اتحادیه اروپا در مورد محصولات کشاورزی-غذایی کمیسیون اروپا سرجیو […]
جولای 12, 2019

قابلیت ردیابی مواد غذایی: اتحادیه‎ی اروپا چگونه مطمئن می‌شود که محصولات اتحادیه ایمن و قابل‌ردیابی است؟

سمینار استانداردهای محصولات غذایی زراعی اتحادیه‌ی اروپا ۱۹ و ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ تهران، ایران قابلیت ردیابی مواد غذایی:  اتحادیه‎ی اروپا چگونه مطمئن می‌شود که محصولات اتحادیه […]
جولای 12, 2019

کلیات چارچوب تقنینی اتحادیه‎ی اروپا برای ایمنی غذایی، سلوانات و سلامت گیاهان

سمینار استانداردهای محصولات غذایی زراعی اتحادیه‌ی اروپا ۱۹ و ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ تهران، ایران کلیات چارچوب تقنینی اتحادیه‎ی اروپا برای ایمنی غذایی، سلوانات و سلامت گیاهان […]
جولای 12, 2019

اتحادیه اروپا در یک نگاه -استانداردهای محصولات غذایی کشاورزی

اتحادیه اروپا در یک نگاهنونو وینسنته اداره کل توسعه کشاورزی و روستایی کمیسیون اروپا سمینار اتحادیه اروپا دربارهٔ استانداردهای محصولات غذایی کشاورزی تهران، ۱۹ تا ۲۰ […]
جولای 16, 2018

بازدید از کارخانه تولیدی نخ و پارچه جامعه

جولای 11, 2018

گزارش همایش شناخت فرصتهای تجاری تونس