دسامبر 21, 2017

گزارش نهایی در مورد فرش دستبافت وماشینی در کشور تونس۱۱۰

دسامبر 21, 2017

گزارش نمایشگاه کشاورزی

دسامبر 21, 2017

گزارش در مورد فروشگاههای زنجیره ای در تونس

دسامبر 21, 2017

گزارش شرکت در جلسه مغرب – آفریقا

دسامبر 21, 2017

گزارش در مورد گلاب در تونس

دسامبر 21, 2017

گزارش در مورد خرمای تونس

دسامبر 21, 2017

گزارش بازدید از کارخانه کوفات تولید کننده انواع قطعات و کیتهای الکتریکی و الکترونیکی خودروهای اروپایی خصوصا پژو

دسامبر 21, 2017

گزارش بازدید از کارخانه تولیدات قطعات صنعتی – چدنی و فولادی صافاس

دسامبر 21, 2017

گزارش بازدید از کارخانه تولیدی انواع شال و روسری