دسامبر 21, 2017

گزارش نمایشگاه کشاورزی

دسامبر 21, 2017

گزارش در مورد فروشگاههای زنجیره ای در تونس

دسامبر 21, 2017

گزارش شرکت در جلسه مغرب – آفریقا

دسامبر 21, 2017

گزارش در مورد گلاب در تونس

دسامبر 21, 2017

گزارش در مورد خرمای تونس

دسامبر 21, 2017

گزارش بازدید از کارخانه کوفات تولید کننده انواع قطعات و کیتهای الکتریکی و الکترونیکی خودروهای اروپایی خصوصا پژو

دسامبر 21, 2017

گزارش بازدید از کارخانه تولیدات قطعات صنعتی – چدنی و فولادی صافاس

دسامبر 21, 2017

گزارش بازدید از کارخانه تولیدی انواع شال و روسری

دسامبر 21, 2017

گزارش بازدید از کارخانه تولید ساندویچ پنل توسط شرکت تونسی