جولای 16, 2018

بازدید از کارخانه تولیدی نخ و پارچه جامعه