جولای 16, 2018

بازدید از کارخانه تولیدی نخ و پارچه جامعه

بازدید از کارخانه تولیدی نخ و پارچه جامعه تولید روزانه ده هزار متر پارچه ،با کیفیت صادراتی در استان خراسان رضوی ۱۹تیر ۱۳۹۷ توسط رایزن بازرگانی […]