تیر ۲۵, ۱۳۹۷

بازدید از کارخانه تولیدی نخ و پارچه جامعه