بانکها و موسسات مالی در عراق

سپتامبر 7, 2013

برخی اتاقهای بازرگانی مهم عراق(بغداد وبصره )

سپتامبر 7, 2013

اتحادیه بین المللی بازرگانان در عراق-www.ibu-iraq.org

سپتامبر 7, 2013

اتحاد غرف التجاره والصناعه فی إقلیم کردستان – العراق-اتحادیه اتاقهای بازرگانی وصنایع در اقلیم کردستان عراق

سپتامبر 7, 2013

اتحادیه اتاقهای بازرگانی عراقwww.ficc.org.iq

ژوئن 29, 2013

بانکهای موجود در جمهوری عراق