لیست کالا های ممنوع الورود و الصدور از/به عراق

می 30, 2013

اقلام مهم صادراتی ایران به عراق: واقلام وارداتی ایران از عراق

اقلام مهم صادراتی ایران به عراق:  ۱-     آب معدنی  و نوشیدنی های غیر الکلی ۲-     مواد خوراکی وغذایی ۳-     مواد بهداشتی و شوینده ۴-     میوه و […]
مارس 5, 2013

لیست کالاهای ممنوع الصادرات از عراق به دیگر کشورها

قائمه السلع الممنوع تصدیرها:-لیست کالاهای ممنوع الصادرات از عراق به دیگر کشورها                      السلعه                                                     جهه المنع        ۱٫    اناث الاغنام والماعز والبقر والجاموس                      کتاب […]
مارس 5, 2013

لیست مواد ممنوع الواردات به عراق

الموادالممنوعه من الاستیراد لیست مواد ممنوع الواردات به عراق ت الماده ۱- ) Sudanlماده غذائیه( ۲– الشای من منشأ ۳- قصبات لقاح مجمد للابقار ۴- جمیع […]