اخبار اجتماعی-اقتصادی

جولای 10, 2014

اطلاعات کلی اقتصادی -تجاری جمهوری تونس

تولید ناخالص داخلی :۳/۳۳ میلیارد یورو (۲۰۱۲ بانک جهانی )   درآمد سرانه :۴/۳۰۹۰ یورو (بانک جهانی ۲۰۱۲ )   نرخ رشد اقتصادی :۶/۲ %(۲۰۱۳ صنوق […]
جولای 10, 2014

اطلاعات کلی سیاسی-اقتصادی جمهوری تونس

اطلاعات کلی     اسم رسمی :جمهوری تونس ماهیت رژیم سیاسی :جمهوری (دولت موقت ) رییس حکومت :منصف مرزوقی (از ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱ ) رییس دولت :مهدی […]
دسامبر 16, 2013

عراقیها بدون ویزا می توانندبه امارات متحده عربی وارد شوند

  وزارت حمل ونقل عراق اعلام کرد :عراقیها بدون ویزا می توانند وارد عراق شوند./ ۱۰ /۲۰۱۳ مدیر کل شرکت خطوط هوایی عراق آقای سعد مهدی سعید […]