سمینار آشنایی با صنعت ساختمان اقلیم کردستان عراق از 24 لغایت 27 اردیبهشت 1393 در اربیل برگزار گردید

-این سمینار جهت آشنایی بیشتر بنگاههای تولیدی وتجاری وصادراتی ایرانی خصوصا شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اقلیم

ادامه مطلب