جولای 10, 2014

اطلاعات کلی سیاسی-اقتصادی جمهوری تونس

اطلاعات کلی     اسم رسمی :جمهوری تونس ماهیت رژیم سیاسی :جمهوری (دولت موقت ) رییس حکومت :منصف مرزوقی (از ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱ ) رییس دولت :مهدی […]