محمد باجی القائد السبسی ۸۸ ساله که سیاستمدار کهنه کار وقدیمی است رییس جمهور جدید تونس شد.

السبسی که نامزد حزب ندای تونس بود و در زمان حبیب بور قیبه پست وزارت داشت ودر دوران بن علی ریاست

بیشتر بخوانید