انتخابات رییس جمهوری

دسامبر 28, 2014

محمد باجی القائد السبسی ۸۸ ساله که سیاستمدار کهنه کار وقدیمی است رییس جمهور جدید تونس شد.

السبسی که نامزد حزب ندای تونس بود و در زمان حبیب بور قیبه پست وزارت داشت ودر دوران بن علی ریاست مجلس تونس را بر عهده داشت […]