ژوئن 29, 2013

بانکهای موجود در جمهوری عراق

مارس 5, 2013

ممنوعیت معامله با پنج بانک بزرگ داخلی عراق از طرف بانک مرکزی عراق