ژانویه 7, 2014

عراق در دوره صدام بهترین بازار فروش اسلحه وتجارت تسلیحات

نیروهای مسلح عراق   ارتش عراق در ابتدا بر اساس مدل بریتانیایی شکل گرفت .اما تحت تاثیر بسیار اتحاد شوروی وقت وبا توجه به تجاربی که […]
ژانویه 7, 2014

نیروهای مسلح عراق و خریدهای تسلیحاتی وتجارت اسلحه

  نیروهای مسلح عراق بعنوان نیروی ارتش این کشور بشمار می ایند.این نیروها در سال ۲۰۰۳ میلادی توسط پل برمر  در پی عملیات ازادی عراق ،منحل […]