تعرفه های جدید وارداتی درعراق 2010 میلادی

ژوئن 29, 2015

تعرفه های جدید وارداتی درعراق ۲۰۱۰ میلادی

تعرفه های جدید وارداتی درعراق که در سال ۲۰۱۰ میلادی تصویب شده و دولت عراق قصد دارد که آنها را به اجرا بگذارد ، بنابراین تجار […]