خریدهای تسلیحاتی

ژانویه 7, 2014

نیروهای مسلح عراق و خریدهای تسلیحاتی وتجارت اسلحه

  نیروهای مسلح عراق بعنوان نیروی ارتش این کشور بشمار می ایند.این نیروها در سال ۲۰۰۳ میلادی توسط پل برمر  در پی عملیات ازادی عراق ،منحل […]