اکتبر 2, 2013

قانون سرمایه گذاری در عراق شماره سیزده مصوب ۲۰۰۶ میلادی

تفاصیل الخبر قانون الاستثمار رقم ۱۳ لسنه ۲۰۰۶ ۲۰۱۳-۰۸-۰۳      بسم الله الرحمن الرحیم                  قانون الاستثمار رقم […]
اکتبر 2, 2013

قانون سرمایه گذاری در عراق سال ۲۰۰۶ میلادی وتغییرات بعدی ان

قانون التعدیل الأول لقانون الاستثمار رقم (۱۳) لسنه ۲۰۰۶ ۲۰۱۳-۰۸-۰۳  قانون التعدیل الأول لقانون الاستثمار رقم (۱۳) لسنه ۲۰۰۶  الثلاثاء ۱۳ تشرین الاول ۲۰۰۹    باسم […]