جولای 1, 2013

صنعت سیمان در عراق وبرخی از قیمت سیمان کارخانه های عراقی