سپتامبر 20, 2014

نمایشگاه مجازی صنایع جمهوری تونس

نمایشگاه مجازی صنایع جمهوری تونس در زمینه های زیر وجود دارد : ۱-صنایع مواد غذایی ۲-صنایع مکانیک ومتالورژیک ۳-صنایع الکتریک والکترونیک ولوازم خانگی ۴-صنایع شیمیایی ۵-صنایع […]