آگوست 3, 2013

ادرس جدید یکی از شرکتهای بازرسی کننده کالاهای صادراتی ایران به مقصد عراق از تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ بشرح ذیل است

ادرس جدید شرکت بیرو وریتاس از ۱۲/۵/۱۳۹۲ تهران-خیابان افریقا -کوچه گلدان -پلاک ۸ طبقه ۲ کد پستی -۱۹۶۶۸۸۳۴۷۷ تلفن مرکزی -۰۲۱-۲۲۰۵۷۴۲۲ بخش صادرات و واردات-۰۲۱-۲۲۰۵۷۴۶۲ نمابر-۲۲۰۵۷۳۵۲
جولای 21, 2013

مقررات ثبت شرکت در عراق بزبان فارسی

ثبت شرکت ها حقوق ثبت بنگاههای بازرگانی قانون، جهت بهره برداری،    برای ایجاد برابری ومساوات در رفتار با سرمایه گذاران محلی وخارجی در بیشتر اقدامات […]
ژوئن 29, 2013

قانون ثبت شرکت در عراق بزبان انگلیسی

aMINISTRY OF TRADE MINISTERIAL INSTRUCTION NO. 196 DATED MARCH 15, 2004 The Registration of Companies Section I Introduction: The Right to Register a Business Entity ۱٫ […]
می 28, 2013

شرکت رضوان که تحت پوشش وزارت صنایع ومعادن عراق است با یک شرکت سوئد ی در زمینه تجهیزات تخصصی بندر گاههاعقد قراردا د نمود.

  الصناعه تتعاقد مع شرکه سویدیه لتجهیزها بمعدات الموانئ التخصصیه ۲۷/۰۵/۲۰۱۳ ۱۲:۲۲:۰۰   بغداد/نینا/ ابرمت شرکه الرضوان العامه التابعه لوزاره الصناعه والمعادن عقدا مع شرکه سویدیه […]