ژوئن 27, 2015

مبادلات تجاری ج.ا. ایران وجمهوری تونس در سال ۱۳۹۳ ه.ش

صادرات ایران به تونس در سال ۱۳۹۳ بمیزان  تقریبی ۱۹ میلیون  و۲۰۱ هزار دلار بوده است که عمدتا شامل پلی اتیلن اورتافتلات گرید نساجی ومصنوعات ریخته […]