سپتامبر 6, 2014

آژانس ارتقاء صنایع و ابداعات واختراعات جمهوری تونس

این آژانس بعنوان دروازه ورو د به صنایع تونس است .www.tunisieindustrie.nat.tn ,در این سایت موارد ذیل قابل بهره برداری است : # شبکه صنعتی تونس -بخشهای […]
می 26, 2014

سمینار آشنایی با صنعت ساختمان اقلیم کردستان عراق از ۲۴ لغایت ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ در اربیل برگزار گردید

-این سمینار جهت آشنایی بیشتر بنگاههای تولیدی وتجاری وصادراتی ایرانی خصوصا شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اقلیم کردستان عراق-اربیل  در تاریخ ۱۵/۵/۲۰۱۴ در […]
می 30, 2013

ساختار صنعت حمل و نقل عراق در سال دو هزار ویازده

ساختار صنعت حمل و نقل عراق در سال دو هزار ویازده راه آهن : ۲۲۷۲کیلومتر جاده : ۴۴۹۰۰ کیلومتر فرودگاه : ۷۵ سایت بنادر: ۳ بندر – بصره ، ام […]