ژوئن 30, 2013

خبرهای کلیدی تجاری-اقتصادی

باسمه تعالی وزیر عمران و مسکن عراق محمد دراجی بیان داشت: عراق آینده ،انقلابی عمرانی در برابر خود خواهد داشت.  وی در خلال کنفرانس، با شرکتهای […]