می 30, 2013

اقلام مهم صادراتی ایران به عراق: واقلام وارداتی ایران از عراق

اقلام مهم صادراتی ایران به عراق:  ۱-     آب معدنی  و نوشیدنی های غیر الکلی ۲-     مواد خوراکی وغذایی ۳-     مواد بهداشتی و شوینده ۴-     میوه و […]