می 27, 2013

گمرکات وبازارچه های مرزی مشترک بین ایران وعراق

    ا-استان اذربایجان غربی (گمرک تمرچین -طرف عراق حاج عمران/بازارچه تمرچین -بازارچه کیله سردشت ) ۲- استان کردستان (بازارچه سیرانبند -سیف سقز -گمرک باشماق) ۳-استان […]