ژانویه 7, 2014

مناقصات نفتی جمهوری عراق

سپتامبر 29, 2013

برخی مناقصات اعلام شده توسط اتاق بازرگانی بغداد

سپتامبر 11, 2013

وبسایت اعلام مناقصات استان بابل عراق

ژوئن 30, 2013

شرایط شرکت در مناقصات دارویی کشور عراق (انگلیسی- عربی )