می 30, 2013

موافقتنامه بین جمهوری عراق وایالات متحده امریکا

اتفاق بین جمهوریه العراق و الولایات المتحده الأمیرکیه- اتفاق بین جمهوریه العراق و الولایات المتحده الأمیرکیه بشأن انسحاب قوات الولایات المتحده من العراق وتنظیم أنشطتها خلال […]