وزير کشاورزی عراق استعفا کرد

اندازه متن – + ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ وزير کشاورزی عراق روز جمعه در اعتراض به کشته شدن يکی از تظاهرکنندگان سنی در شهر موصل،‌در

ادامه مطلب