جولای 21, 2013

تخصیص ۲۷۵ میلیارد دلار جهت برنامه پنجساله توسعه عراق