وزیر کشاورزی عراق استعفا کرد

اندازه متن – + ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ وزیر کشاورزی عراق روز جمعه در اعتراض به کشته شدن یکی از تظاهرکنندگان سنی در شهر موصل،‌در

ادامه مطلب