الف-  محل نمایشگاههای بین المللی در تونس پایتخت :

  1. محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تونس   بنام (الکرم )

  2. کاخ همابشها در خیابان محمد پنجم .

  3. محل برگزاری نمایشگاه یوتیکا یا اتحادیه   تونسی صنایع ،صنایع دستی وبازرگانی .

ب- محل نمایشگاههای ملی  و داخلی  در تونس پاینخت:

  1. حداثق المنزه دوم

  2. معرض الشرقیه

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.