درسال ۱۹۶۴دولت عراق کارخانه های تولیدی درزمینه آزبست ،سیمان،سیگار،نساجی،کاغذ،چرم وآردراه اندازی نمود.کارخانه های دولتی عراق عبارتنداز:سایت استخراج سولفوردرکرکوک وفرآوری آن دربصره،کارخانه آنتی بیوتیک درسامرا ،کارخانجات محصولات کشاورزی وفرآوری آنهادراسکندریه وتجهیزات پزشگی دربغداد.همچنین این کشوردرسال ۱۹۷۰به سمت توسعه صنایع سنگین حرکت نمودوتصمیم به ایجاد تنوع درصنایع موجود گرفت واین درجهت کاهش وابستگی به صنعت نفت بود.

 

 اوضاع اقتصادی عراق درطول هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران وهمچنین بعدازاشغال نیروهای متحد درسال ۲۰۰۳وخروج از این کشور در ژانویه سال  ۲۰۱۲ نابسامان شده به نحوی که صنایع این کشورنیز ازبین رفت.درطول دهه ۸۰ میلادی بخش صنعتی عراق دراثر جنگ باایران دچاررکودسختی شد ومجددادرسال۱۹۹۲جنگ عراق باکشورکویت این ازکارافتادگی رادامن زده وفقط موضوع واردات اسلحه اولویت اول این کشور بوده است.

  

عمده ترین صنایع عراق عبارتنداز:پالایش نفت ،فرآوری موادغذایی ،نساجی،چرم،سیمان ومصالح ساختمانی،تنباکو،کاغذوسولفور                                                               

   

عراق یکی از کشورهای بدهکار به کشورهای متحدین که درسال ۲۰۰۳آن رااشغال کرده اند می باشد.درچهارچوب برنامه کلوپ پاریس برخی ازکشورهای اروپایی ازجمله فرانسه ،بدهی های عراق بین سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۵ میلادی که بالغ بر۸/۴ میلیاردیوروبودرابخشیدندودرواقع این مبلغ ۸۰%از تعهدات عراق نسبت به کشورهای غربی بوده که توانست باربسیار سنگینی راازدوش عراقیها بردارد.                    

 

صنعت برق

 

ازمهمترین صنایع عراق صنعت برق این کشوراست که بنابر آمار سال۲۰۰۷ تولیدبرق این کشور ۵۳/۳۳میلیاردکیلووات ساعت بوده است .که حدود۳۱۵/۲میلیارد کیلووات ساعت واردات داشته وعمدتا از ایران بوده است. 

 

 درزمینه برق ،کروه جنرال الکتریک قراردادی را باعراقیها برای تهیه ۵۶توربین برق منعقد نموده است که قسمتی از این قراردادمتعلق به شرکتهای BELFORT وALSTOMفرانسه است.

 

 شرکتALSTOMدرمناقصه تهیه توربین برق مرکزبصره برنده شده است.همچنین شرکتSCHNEIDERELECTRICنیز قراردادهایی رابادولت اقلیم کردستان برای تهیه تجهیزات الکتریکی و درمنطقه نجف وکربلا امضاء نموده است .

 

 

 

 

حمل ونقل

 

 درزمینه حمل ونقل نیز کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه مسـؤل طرح مطالعات فرودگاه فرات میانه که بین نجف وکربلا است می باشد.

 

 شرکتهای CGM-CMAاولین کمپانیهای دریایی هستند که در عراق به ارائه خدمات پرداخته اند.این شرکتها ۳/۱درصد از ترافیک دریایی بندر
 ام القصر(که ۸۰%ازترافیک دریایی عراق ازطریق این بندرصورت می گیرد)رادردست دارند.این دوشرکت دواسکله رادردست احیاءدارندوسومین اسکله نیز دردست آماده سازی جهت بهره برداری است.   

 

  کارخانه رنوتراک(RENO TRACK)که شعبه ای از VOLVOاست درسال ۲۰۰۸ قراردادی راجهت تهیه ۳۰۰ دستگاه کامیون باوزارت نفت عراق منعقد نموده است ودرسال ۲۰۱۰نیز قراردادی راجهت استقرار خط مونتاژرنودراسکندریه عراق ومنطقه کردستان به انعقاد رسانده است.شرکت پژونیز قراردادی جهت تامین ۲۵۰۰خودرو سبک وتحویل اینگونه خودروها تاسقف ۱۰۰۰۰دستگاه باوزارت آموزش ملی عراق را امضاء نموده است .

          

زمینه صنعت ومعدن

 

 بخش صنعت ومعدن عراق ۶۸%تولیدناخالص ملی این کشورراتشکیل می دهدکه بزرگترین بخش اقتصادی کشورمحسوب می شود.عراق درشهر کرکوک دارای معادن گوگردسولفوراست که آنهارااستخراج ودربصره درشرکتی بنام اسمده فرآوری وآماده برای فروش درسطح داخلی وبین المللی می نماید.

 

زمینه صنایع نفتی

   

عراق دارای ۱۰ پالایشگاه می باشد ظرفیت پالایش نفت عراق حدودا ۳۵۰۰۰۰بشکه درروز میباشد.یکی از پالایشگاهها باظرفیت ۱۵۰۰۰۰بشکه درروزودومی طبق ادعای دولت عراق ۷۰۰۰۰۰بشکه درروز .واز دیگزپالایشگاههای عراق درمنطقه صلاح الدین است که ظرفیت پالایش ۱۴۰۰۰۰بشکه درروزرادارد.مخازن نگهداری نفت پالایشگاه عراق درپالایشگاه بیجی متمرکز شده است. 

 

 درزمینه صنایع نفتی ،شرکت اروپایی-فرانسوی توتال فرانسه درحوزه حلفیه به صورت کنسرسیوم باشرکت CNPC چین وشرکت پتروناس فعالیت می کند.وشرکت توتال با۲۵%دارای سهام ازسال ۲۰۰۹تاکنون بااین شرکت مشارکت دارد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

عراق درحال حاضرروزانه۵/۲میلیون بشکه نفت تولیدوروزی ۸/۱میلیون بشکه صادررات دارد.ذخایرنفت عراق ۵/۱۱۲میلیاردبشکه است وذخایرگازی آن ۱۰۹تریلیون مترمکعب می باشد.درواقع شرکت توتال فرانسه اولین سرمایه گذاربزرگ درعراق درطول شش سال اخیربوده است.

شرکتPERENCOنیزدر تحقیقات لایه های نفتی درکردستان عراق سرمایه گذاری نموده است.

    

درزمینه آب ومحیط زیست

 

 شرکتDEGREMONTایستگاه تصفیه آب روصفا(که۴میلیون ازساکنان بغدادراپوشش می دهد)راساخته واداره می کند .همچنین قراردادساخت ۱۹واحدتولیدآب آشامیدنی دراستان بغدادرادردست دارد.شرکت GBOIN-SAINTنیزدرمارس سال ۲۰۰۹ میلادی دوقرارداد جهت کانال کشی دراستان کربلا وابوغریب انجام داده است.

 

۱.     زمینه ساخت وساز

  شرکت اروپایی فرانسوی LAFARGEاولین سرمایه گذاردرعراق است (بایک میلیارددلار سرمایه گذاری).این شرکت دارای دوواحد تولیدسیمان درکردستان عراق است (۶۰%سیمان تولیدشده درعراق را به خوداختصاص می دهد)این شرکت واحدتولیدی سیمان درکربلارا نیز بنفع خودخریداری کرده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − پنج =