گزارش بازدید از شرکت آفشور تولید کننده صفحات و مودول های انرژی خورشیدی IFRISOL-استان سوسه -شهرک صنعتی نفیضه در مورخ ۶۱۱۱۳۹۶ برابر با ۲۶۰۱۲۰۱۸