۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷ با سخنرانی رایزن بازرگانی ایران در تونس در سازمان صمت استان تهران .

۱۶ تیر ماه ۱۳۹۷ با سخنرانی رایزن بازرگانی ایران در تونس در مرکز همایش های اتاق بازرگانی استان اصفهان.

۱۷ تیر ماه ۱۳۹۷ با سخنرانی رایزن بازرگانی ایران در تونس در سازمان صمت استان خراسان رضوی.

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.